Agneta Schnittger

Joucas, Frankrike, född 1948

Agneta är disputerad doktor, gynekolog och förlossningsläkare till yrket, och vidareutbildad i nutrition och diabetes på medicinsk fakultet i Frankrike.

Agneta har alltid varit intresserad av hormoner och kost. Hon har provat olika dieter innan det för ett par år sedan blev strikt LCHF. Hon är numera övertygad om den molekylärbiologiska bakgrunden till den hälsobefrämjande effekten av LCHF/lågkolhydratkost till diabetiker och till alla med metabolt syndrom.

Agneta är författare till böckerna ”INSULIN den felande länken” och ”LÅG INSULIN REGIM vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet”. Hon håller gärna föreläsningar och skriver artiklar i medicinska tidskrifter.

www.insulindenfelandelanken.com


+33 6 21 39 51 35

Ralf ER Sundberg

Mer information kommer inom kort.