VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN 161030

Styrelsen har under en längre tid sökt efter en revisor som kan göra stiftelsens årliga revision till Länsstyrelsen till en mycket subventionerad kostnad, helst pro bono. Vi har inte lyckats finna någon revisor som godtar dessa villkor.

Kostnaden för revision ligger kring elva, tolv tusen per år exklusive moms. Vi i styrelsen tycker att denna summa kan användas till bättre ändamål. Vi kan t ex trycka upp tusentals informationsbroschyrer och anordna gratisföreläsningar.

Att dra på sig så höga årliga kostnader är också ett vågspel. I stadgarna stipuleras att 75 % av insamlade medel under en treårsperiod ska gå till ändamålets syfte. Får vi på tre år in 45 000 kr går hela summan till revisionskostnaden, och stiftelsens syfte har därmed inte uppnåtts.

Vi har därför beslutat att avvakta med registreringsanmälan av Smarta Diabetikers insamlingsstiftelse. Vårt mål är dock att kunna göra det framöver. För att vi ska kunna komma igång med vårt arbete snarast, har vi öppnat ett konto för Smarta Diabetiker på SEB. Detta konto har registrerats i Bitte Kempe Björkmans namn, eftersom vi inte kan öppna ett eget för Smarta Diabetiker då vi inte är registrerade hos Länsstyrelsen/Skatteverket.

I dagsläget kan du göra donationer antingen via Swish på nr 073-731 05 70 eller genom att göra en banköverföring till kontot i SEB: 5694 07 158 19.

Vi kommer att publicera SEB :s kontoutdrag varje månad, så att alla har full insyn i räkenskaperna.

När stiftelsen i framtiden registrerats, kommer den att drivas under eget namn och med eget bankkonto för fortlöpande donationer, och de tillgångar som då finns på nämnda SEB-konto kommer att överföras till det nya kontot.

De medel som kommer in på SEB-kontot ska användas enligt de stadgar vi satt för stiftelsen, dvs sprida information om LCHF/lågkolhydratkost till diabetiker, arbeta för att de ska få de hjälpmedel de behöver, stötta sjukvårdspersonal som vill arbeta med kostbehandling samt för att arbeta förebyggande.

Styrelsen/

Patrik Olsson, ordförande

Patric Högman, ledamot

Bitte Kempe Björkman, ledamot och kassör

Hanna Boethius, ledamot

Agneta Schnittger, ledamot

Smarta Diabetikers Insamlingsstiftelse började som en Facebook-grupp grundad av diabetiker som upptäckte att de kostråd de fick av sjukvården gjorde dem sjukare och sjukare. De började göra tvärtom och resultatet blev ett stabilare blodsocker, som i sin tur gav flera goda effekter: färre mediciner/lägre doser, viktnedgång, mer energi, förbättrad syn mm. Sammantaget en bättre livskvalitet.

Den erfarenhet dessa kostbehandlande diabetiker besitter är ovärderlig, och sjukvården saknar många gånger kunskap om LCHF/lågkolhydratkost i kombination med diabetes. I värsta fall vill de inte ens lära sig. För att nå än fler diabetiker, samt de som vill undvika att få diabetes, vill vi nu arbeta på ett bredare plan, vi vill nå ut till alla de som vi inte når via enbart sociala medier.

Nedan kan du läsa några citat från medlemmar i vår grupp.

D2 som är medicinfri,  ätit LCHF sedan 2006, men i höstas fick jag lite tråkigheter så jag åt för mycket. Smååt så blodsockret gick upp, började med metformin. I januari striktade jag till maten och började med periodisk fasta så nu är långtidssockret 44 utan metformin. Har ingen känning av min artros eller migrän.

Tio år med tabletter, tio år med insulin. 90 enheter om dagen på slutet. Efter 1,5 år på lchf INGET insulin. Tappat 30 kilo. Toksänkt blodtrycket. Från 6,2 till 5,2 i kolesterol. Inga hål i tänderna, inga ilande tandhalsar. Konstant värk i handleder borta. IBS-aktig mage kolugn.

80% av insulinbehovet borta, men ändå bättre värden. Aldrig ont i magen, aldrig ”paltkoma”,
pigg och fokuserad hela dagen. Bonus: -10 kg.

Diabetiker typ 2 som har lågt och jämnt blodsocker (4,9 i snitt) med LCHF. Helt medicinfri och kilona rasar.