”Smarta Diabeteskartan”, http://www.bit.ly/SmDia-Kartan, är en sammanställning av de flesta mottagningarna i Sverige som behandlar olika typer av diabetiker.

Förutom namn, adresser, städer och annan rent geografisk information, inkluderas information om antal diabetiker och värden för respektive grupps genomsnitts-HbA1c. För varje mottagning visas vilken rankningsplats den har jämfört med alla mottagningar i Sverige. Datat är hämtat ifrån Nationella Diabetesregistret (NDR) år 2018/17.

Till detta kommer information från enskilda individer angående om en mottagning ger stöd för en kostbehandling baserad på LCHF/lågkolhydratkost. Med ”stöd” i detta sammanhang menas att man som patient har fått ett ok att äta en kost som är LCHF/lågkolhydratbaserad, och att man inte blivit motarbetad eller varnad av vårdpersonalen att göra så.

Följande färgmarkeringar används:
– Grönt – Mottagningen eller länet erbjuder stöd för LCHF/lågkolhydratkost. För länsbetygetet utgås ifrån att det är fler mottagningar som ger stöd, än de som inte ger stöd.
– Orange – Mottagningen eller länet erbjuder inget eller dåligt stöd för LCHF/lågkolhydratkost. För länsbetygetet utgås ifrån att det är fler mottagningar som inte ger stöd, än de som ger stöd.
– Grått – Det är oklart om mottagningen ger stöd för LCHF/lågkolhydratkost.
– Ofärgat – Län där antalet mottagningar som ger stöd är lika många som inte gör det, visas ”ofärgat”.

Följande symboler för mottagningarna används:
– Prick – En markör för en mottagning
– Stjärna – Mottagningen har ett genomsnittsvärde för HbA1c som är bäst i det aktuella länet. Observera att olika mottagningar kan vara ”bäst” för grupperna ”Typ 1+Lada” och ”Typ 2-Mody”. Uppdelningen är enligt NDRs gruppering av sina värden.

Information om LCHF-kost per mottagning kommer främst från medlemmarna i FB-gruppen ”Smarta Diabetiker”, https://www.facebook.com/groups/SmartaDiabetiker/
Vill du hjälpa till och berätta om din mottagning? Fyll i formuläret på följande adress, http://www.bit.ly/SmDia-Form1

Informationen kommer uppdateras allt eftersom olika datakällor uppdateras. HbA1c-värdet anses för icke-diabetiker ligga i intervallet 27-42.

Smarta Diabeteskartan

Smarta Diabeteskartan