En diabetesdiagnos påverkar inte bara den som bär på sjukdomen. Du som är familjemedlem, vän, kollega mm påverkas också. Det bästa för dig i detta läge är att lära dig så mycket som möjligt om sjukdomen.

Det finns flera varianter: typ 1 och typ 2 är de vanligaste. Beroende på variant, så varierar även behandlingen. Här kan du läsa mer om de olika varianterna samt hur de behandlas: https://smartadiabetiker.se/diabetes/

Den kost Smarta Diabetiker rekommenderar till alla diabetiker är LCHF/lågkolhydratkost, dvs mat och dryck som påverkar blodsockret minimalt (för närmare information, se vår hemsida) och som en följd av detta innebär ett minskat behov av insulin och andra mediciner.

OBS! Typ 1 måste alltid tillföra insulin, för typ 2 kan kost och motion innebära ett helt medicinfritt liv.

1) En diabetesdiagnos kan vara mycket traumatisk att få – var ett stöd, inte en motståndare. Ju snabbare du accepterar, desto mer underlättar du för den som fått diagnosen.

2) När allt flyter på: visa att du är stolt och glad! Omvänt: visa ditt stöd.

3) Lär dig hur sjukdomen fungerar för just din partner/kollega/familjemedlem mm. Diabetes är, oavsett variant, en sjukdom med individuella variationer.

4) Lär dig se tecken på både höga och låga blodsockervärden. Detta kan vara mycket jobbigt, och den drabbade behöver då någon som håller koll och vet hur man ska agera.

5) Lär dig hur man kontrollerar blodsockret och vad som är ett för högt resp för lågt blodsockervärde.

6) Visa intresse och våga fråga om du är osäker på något.

7) Laga och ät samma mat! Alla som har diabetes, oavsett variant, ska undvika socker/kolhydrater som höjer blodsockret. Köp inte med sötsaker (godis, choklad, tårta, bullar mm) som present om du ska besöka en diabetiker. Om någon som har diabetes tackar nej till något du bjuder på – ta det inte personligt utan respektera det.  Truga inte: “en liten tårtbit/lite lösgodis/en läsk kan ju inte skada!”

8) Ha tålamod. Skuldbelägg inte! Känns det tungt för dig, så är det troligen desto tyngre för den som har fått diabetesdiagnosen.

Det är viktigt att framhålla att livet med diabetes inte alls behöver innebära ett sämre liv eller lägre livskvalitet! I Smarta Diabetiker skriver flera att deras diabetesdiagnos ledde dem in på ett hälsosammare spår och därmed ett bättre liv än tidigare.

Smarta Diabetiker ser gärna att anhöriga går med i diabetesgruppen på Facebook! Ställ frågor, läs vad andra skriver. Är du arg, ledsen och allt känns tungt: hos oss får du stöd, tips och råd. Du är även varmt välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner: https://smartadiabetiker.se/kontakt/kontaktpersoner/

Du är även välkommen till vår receptgrupp, där finns massor av recept anpassade för de som har diabetes. Och du, kosten som Smarta Diabetiker rekommenderar är mycket hälsosam även för dig som inte har diabetes! Passa på att göra en livsstilsförändring, du också!

Till dig som har diabetes:

Var öppen med din sjukdom! Det gör att förståelsen och kunskapen om diabetes kan spridas, att fördomar kan komma på skam. Det kan även vara livsavgörande att de omkring dig vet hur de ska agera om du behöver hjälp. Saknar du anhöriga som kan stötta och hjälpa? Se till att du alltid bär med dig information om att du har diabetes. I många mobiler t ex finns det särskilda hälsoappar där detta kan skrivas in. Du ska även veta att vi i Smarta Diabetiker alltid finns för dig! Vill du inte agera öppet i vår grupp finns möjlighet att ta kontakt direkt med någon av våra kontaktpersoner. Det kan vara skönt att prata med någon som har gått igenom samma sak och som vet hur det känns, och kan ge tips och råd. https://smartadiabetiker.se/kontakt/kontaktpersoner/