Det finns många orsaker till nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos) och det finns många orsaker till att behandling med sköldkörtelhormoner inte fungerar tillfredsställande. Man kan ha besvär trots medicinering och trots att proverna visar normala värden. För att följa hur tabletterna fungerar tar man oftast TSH, det hormon som styr sköldkörtelns aktivitet. TSH anses som en gyllene standard, men visar inte hela bilden.
De vanligaste besvären på underfunktion är trötthet, svullnad i kroppen, huvudvärk, håravfall, huvudvärk, ångest och muskelkramp eller muskelsvaghet. Dessa besvär kan kvarstå mer eller mindre även med behandling. Blodproverna kan således visa normala värden på TSH, och till och med på T3 och T4, utan att de fungerar som de skall ute i kroppen. Blodproverna speglar inte direkt koncentrationerna ute i cellerna.

De två thyreoideahormonerna, thyroxin (T3) och levothyroxin (T4),  reglerar hastigheten i energiutnyttjandet. Båda hormonerna behövs, men vanligen tillförs endast levothyroxin i form av Levaxin. Normalt sett kan kroppen själv omvandla T4 till T3, men i vissa fall fungerar inte detta fullt ut. Kort sagt kan det bero på insulinresistens och leverns oförmåga att omvandla T4 till T3, vilket hänger ihop med diabetes typ 2. Allt som sänker insulinresistensen ökar alltså omvandlingen till aktivt hormon. Vid metabolt syndrom finns dessutom en vanlig genvariant på cellnivå, som felkodar de proteiner, som behövs för omvandling till den aktiva formen, T3. Vidare kan underfunktionen vara relaterad till binjurarna och det metabola syndromet. Sköldkörteln bromsar in vid långvariga stresstillstånd för att spara energi och resultatet blir en underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos.

Koncentrationerna av Levaxin är beroende av hur tarmen tar upp tabletterna. Rubbningar i tarmslemhinnan av diverse orsaker påverkar därför upptaget. Upptaget påverkas även av vilka andra mediciner man eventuellt tar. Diabetiker typ 2, som tar blodsockersänkande tabletter kan få en påverkan på upptaget. Andra vanliga mediciner såsom Warfarin, (blodförtunnande), betablockare (blodtryckssänkande), kalciumtabletter, järntabletter och medel mot halsbränna interferar med Levaxin. Slutligen, skall vi veta att sköldkörtelhormonerna har ett snävt koncentrationsintervall i såväl blod som kroppsceller. Små förändringar i koncentrationerna kan ge symtom på såväl underfunktion som överfunktion.

Vi försöker ju ersätta kroppens egen produktion av sköldkörtelhormon genom att tillföra det i tablettform via mag-tarmkanalen. Som exempel på betydelsen av tarmupptaget kan nämnas att i Sverige behöll man i mars 2017 laktos som fyllnadsmedel, medan man i Frankrike bytte till mannitol, vilket ändrade på tarmupptaget och gav upphov till 17 000 anmälningar om biverkningar. Firman fick i domstol betala dryga böter och har tvingats temporärt att återuppta den gamla produktionen med laktos som fyllnadsmedel, men bara att skrivas ut till dem med biverkningar. Levaxintabletterna innehåller ett syntetiskt framställt hormon, som skall ersätta kroppens eget inaktiva levothyroxin. Det finns ett syntetiskt T3-hormon, Liothyronin, som kan användas i kombination med Levaxin, och i vissa fall ge ett bättre resultat.

Sammanfattningsvis kan sägas att hypotyreos är ett komplicerat tillstånd, som kan orsakas av olika hormonella rubbningar och epigenetiska faktorer. Bästa strategin är att minska insulinresistensen och den fysiska och psykiska stressen på binjurarna. Om detta inte återställer kroppens finstämda balans, får vi ersätta med syntetiska hormoner eller eventuellt bioidentiskt sköldkörtelextrakt.

Referenser :
INSULINRESISTENS och hormonbalans hos kvinnor. Sidan 51-58 www.litenupplaga.se/1711
LCHF-magasinet nummer 1 2017, sid. 46-48
www.skoldkortelforbundet.se
FASS